O nás - Medoderm

Prejsť na obsah

Hlavná ponuka:

O nás

   MUDr. Jana Molčanová absolvovala Lékařskou fakultu Univerzity Palackého v Olomouci v r. 1997. Po ukončení štúdia absolvovala  odbornú prax v štátnej nemocnici Orense (Španielsko) a neskôr pracovala ako lekárka na kožnej klinike Fakultnej nemocnice Olomouc. Predatestačnú prípravu absolvovala na kožnom oddelení NsP Trebišov, kožnej klinike FN Košice a kožnom oddelení NsP Bratislava - Ružinov. Atestovala v odbore  dermatovenerológia v r. 2002. Odvtedy pracuje ako lekár na kožnej ambulancii vo Vranove nad Topľou. Pravidelne sa zúčastňuje vedeckých kongresov na Slovensku aj v zahraničí, seminárov z dermatológie ako aj príbuzných odborov. Od r. 2008 sa venuje estetickej dermatológii, zúčastňuje sa certifikovaných workshopov a školení. Prednáša pre laickú aj odbornú verejnosť. Je autorkou niekoľkých odborných článkov. Aktívne ovláda anglický jazyk, pasívne francúzsky a španielsky jazyk.


Certifikáty z odboru estetickej dermatológie a korektívnej dermatológie

Certifikáty z medzinárodných dermatovenerologických kongresov

Certifikáty zo slovenských a česko-slovenských dermatovenerologických kongresov
DERMATOVENEROLOGICKÁ AMBULANCIA Molčanová Jana MUDr.

MEDODERM, s.r.o., Staničná 1257, 09301 Vranov nad Topľou
IČO: 47418974 DIČ: 2023882795
janamolcanova@seznam.cz, +421 57 442 11 17, +421 917 217 772Návrat na obsah | Návrat do hlavnej ponuky